Normatīvie dokumenti
Likumi un saistošie noteikumi par koku ciršanu un kopšanu pilsētā un citās apdzīvotās vietās.

Likumi un saistošie noteikumi par koku ciršanu un kopšanu pilsētā un citās apdzīvotās vietās. (aktualizēti 2017.02.27)

  • Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi - http://likumi.lv/..
  • Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi - http://likumi.lv/..
  • Rīgā, pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai - https://www.eriga.lv/..
0
2018 © Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība. Paldies www.mozello.com par web lapas uzturēšanu.

 .