Ārpus meža augošu koku vērtības un bojājumu noteikšanas naudas izteiksmē aprēķina metodika

Ārpus meža augošu koku vērtības un bojājumu noteikšanas naudas izteiksmē aprēķina metodika

BŪTISKA INFORMACIJA!!!

* Veicot aprēķinus, lai noteiktu ārpus meža augošu koku vērtību un tiem radītos bojājumus naudas izteiksmē,  formulā lielumam AC (viena stumbra apkārtmēra, ko kokaudzētavā mēra h 1 m no sakņu kakla, viena cm vidējā svērtā cena, EUR) 2021. gadā ir jāpielieto šāda vidējā svērtā 1 cm stumbra apkārtmēra  cena: EUR 10,64 (desmit eiro un 64 eiro centi). Apstiprināts ar LKAB 06.04.2020. Valdes lēmumu.

Pieaugums pret iepriekšējo gadu par 5,77% (2020. gadā vidējā svērtā 1 cm stumbra apkārtmēra cena 10,03 EUR ).

Pirkumu grozs