KOKU KOPŠANAS STANDARTS

Eiropas KOKU KOPŠANAS STANDARTS (ETPS) ir viens no 2019. gada septembrī uzsāktā Projekta Tehniskie standarti KOKU KOPŠANĀ (TeST)* rezultātiem.

Eiropas Arboristu padome (EAC) ir tās darba grupas locekle, kurā ir 12 organizācijas no visas Eiropas. Latviju šajā darba grupā pārstāv arī LKAB locekle Daiga Strēle, SIA "LABIE KOKI eksperti".

Lejuplādēt koku standartu vari šeit :   KOKU KOPŠANAS STANDARTS

Ārpus meža augošu koku vērtības un bojājumu noteikšanas naudas izteiksmē aprēķina metodika

BŪTISKA INFORMACIJA!!!

* Veicot aprēķinus, lai noteiktu ārpus meža augošu koku vērtību un tiem radītos bojājumus naudas izteiksmē,  formulā lielumam AC (viena stumbra apkārtmēra, ko kokaudzētavā mēra h 1 m no sakņu kakla, viena cm vidējā svērtā cena, EUR) 2021. gadā ir jāpielieto šāda vidējā svērtā 1 cm stumbra apkārtmēra  cena: EUR 10,64 (desmit eiro un 64 eiro centi). Apstiprināts ar LKAB 06.04.2020. Valdes lēmumu.

Pieaugums pret iepriekšējo gadu par 5,77% (2020. gadā vidējā svērtā 1 cm stumbra apkārtmēra cena 10,03 EUR ).

Ārpus meža augošu koku novērtēšanas metodika

LKAB, G.Leiburgs, 2019

2019. gada sākumā LKAB biedru kopsapulcē apstiprināta Ārpus meža augošo koku vērtēšanas metodika.

LKAB ārpus meža augošu koku novērtēšanas metodika v2019

Pirkumu grozs