Minustru kabineta noteikumi
MK noteikumi, kas jāzina strādājot ar kokiem

2010.gada 16. martā Ministru kabineta pieņemtie noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējieaizsardzības un izmantošanas noteikumi

Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

Pirkumu grozs