PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

(aktualizēti 27.03.2017., papildināti 23.03.2018.)

Rīga

Jūrmala

Ogres novads

2012. gada 21. jūnijas Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2012 "OGRES NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI"

Burtnieku novads

                   6. nodaļā noteikta kārtība, kādā tiek rīkota publiskā apspriešana.

Priekules novads

2012. gada 25. maija Priekules novada domes saistošie noteikumi Nr. 7  "Koku ciršanas noteikumi"

Pirkumu grozs