LKAB valde
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, ko ievēl uz 3 gadiem Biedru sapulcē.

Valde

(2021. - 2024.)

Šobrīd esošā valde tika vēlēta 2021.gada Biedru sapulcē (20.05.2021.) Valde tiks pārvēlēta 2024.gada Biedru sapulcē.


* 2021.gada Biedru sapulcē tika ievēlēta Laura Mazule, Daiga Strēle, Andris Spaile, Gvido Leiburgs, Ģirts Vitkovskis. Daiga Strēle personīgu iemeslu dēļ nolēma darbu Valdē neturpināt un Uģis Šmits 2022.gada Biedru sapulcē tika ievēlēts kā piektais valdes loceklis.

Laura Mazule

Valdes priekšsēdētāja


Andris Spaile

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

Gvido Leiburgs

Valdes loceklis

Ģirts Vitkovskis

Valdes loceklis

Uģis Šmits

Valdes loceklis

Pirkumu grozs