< Atpakaļ / Back


Kontaktinformācija

Gadījumā, ja nevarat atrast ceļu, rodas kādi sarežģījumi vai jautājumi, lūdzu zvaniet:

 • dalībniekiem: Andris Spaile +371 291 8371
 • brīvprātīgajiem: Lauris Andersons +371 26 499 948
 • neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113
 • SOS: 112

Nokļūšana

Norises vieta: Rehabilitācijas centrs "Tērvete"
Adrese: Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730, Latvija
Norises vietas plānsContact information

In case you cannot find your way, have any problems or questions, please call:

 • for competitors:  Andris Spaile +371 291 8371
 • for volunteers: Lauris Andersons +371 26 499 948
 • medical emergency: 113
 • SOS: 112

Travel

Venue:  Rehabilitation center "Tērvete"
Address: Tērvete parish, Dobele county, Latvia, LV-3730
Venue map

Nakšņošanas iespējas un ērtības

a) Nometnes vieta teltīm

 • blakus sacensību norises vietai
 • auto novietošana 200m no nometnes vietas
 • nometnē pieejama āra tualete, aukstais ūdens
 • 26. un 27. maijā no 18:00 līdz 20:00 pieejamas siltas dušas rehabilitācijas centra telpās
  (ieeja tikai ar sejas maskām un maiņas apaviem - obligāti paņemiet līdzi!)
 • nometnes vieta jāatbrīvo līdz 28. maija 19:00


b) 
Guļvieta piecvietīgā istabā rehabilitācijas centra telpās

 • 6-8,5 EUR/diennaktī (jāmaksā uz vietas)
 • blakus sacensību norises vietai
 • kopīgas tualetes, dušas
 • pieejama vietas istabās, kurās ir vairākas guļvietas (sievietēm atsevišķa istaba)
 • ieeja tikai ar sejas maskām un maiņas apaviem - obligāti paņemiet līdzi!

Lai pieteiktos nakšņošanai telpās, zvanīt: Andris Spaile +371 291 8371

Ēdināšana

 • Pusdienas 26., 27. un 28 maijā sacensību rīkotājs nodrošina visiem atbalstītāju pārstāvjiem un brīvprātīgajiem, kuri ir reģistrējušies darbam šajās dienās.
 • Pusdienas 26. un 27. maijā sacensību rīkotājs nodrošina visiem dalībniekiem, bet 28. maijā - finālistiem.
 • Brokastis un vakariņas visiem (un pusdienas līdzbraucējiem) jāsagādā pašiem (uz vietas iespēja kaut ko iegādāties būs ierobežota).
 • 27. un 28. maijā būs pieejama izbraukuma bufete, kurā varēs iegādāties sviestmaizes un dzērienus (alus, ūdens, kvass).
 • Būs pieejama ugunskura vieta (var ņemt līdzi cepšanai piederumus un ēdienu)
 • Sacensību norises vietā vairākās vietās būs pieejams dzeramais ūdens.

Lūgums - saudzēsim vidi un ņemsim līdzi paši savas krūzītes aukstajiem un karstajiem dzērieniem, kā arī savus atkārtoti lietojamos traukus ēšanai!

Choices of overnight stay and amenities


a) 
Camping place for tents

 • near the competition site
 • parking 200m from camping place
 • outdoor WC and cold water available at campsite
 • On May 26 and 27 from 18:00 to 20:00 hot shower available at the premises of rehabilitation center
  (entrance only with face masks and changing footwear - be sure to bring!)
 • camping place must be cleared till 19:00 of May 28


b) 
Sleeping place in five-bed room in rehabilitation center

 • 6-8,5 EUR/per day (paid on the site)
 • near the competition site
 • shared WC, showers
 • rooms with several sleeping places available (separate room for women)
 • entrance only with face masks and changing footwear - be sure to bring!

To apply for a sleeping place in premises, please call: Andris Spaile +371 291 8371

Catering

 • On May 26, 27 and 28 the organizer provides lunch for all representatives of sponsors and for volunteers who have registered for work on these days.
 • On May 26 and 27 the organizer provides lunch for all participants and on May 28 - for the finalists.
 • Everyone should bring their own breakfast and dinner (and lunch for passengers) (availability to purchase anything on site will be limited).
 • On May 27 and 28 a buffet will be available with sandwiches and drinks (beer, water, kvass) for purchase.
 • A fireplace will be available (you can bring your own tools and food for grilling).
 • Drinking water will be available at multiple places at the venue.

Please - let's care for the environment and bring our own mugs for cold and hot beverages as well as our own reusable tableware for eating!

Pirkumu grozs