< Atpakaļ / Back

Galvenais atbalstītājs / Main sponsorGalvenais čempionāta un "FINĀLSACENSĪBU" atbalstītājs ir SIA “Husqvarna Latvija”.

Uzņēmums nodarbojas ar meža un dārza tehnikas ražošanu un tirgošanu, piedāvājot gan profesionāļiem radītus mežizstrādes un ainavu labiekārtošanas produktus, gan prasīgiem lietotājiem radītus produktus privātīpašuma uzturēšanai un apkopšanai.

Vairāk informācijas par Husqvarna var atrast:
HUSQVARNA Facebook un www.husqvarna.com

The main sponsor of the championship and "MASTERS' CHALLENGE" final event is SIA “Husqvarna Latvija”.

The company produces and trades forestry and gardening machinery, offering forestry and landscaping products created for professionals as well as products created for demanding users to maintain and care for their property.

More information about Husqvarna can be found at:
HUSQVARNA LATVIA Facebook and www.husqvarna.com


Rīkotājs / Organizer

Čempionātu organizē Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrība, kas ir lielākā biedrība Latvijā, kas pārstāv Latvijā strādājošo arboristu intereses kopš 2008. gada. Vairāk informācijas: www.kokiem.lv

The championship is organized by Latvian Arboriculture Society which is the largest association in Latvia representing the interests of arborists in Latvia since 2008. More information: www.kokiem.lv

Čempionāts notiek atbilstoši Starptautisko Kokkopju - Arboristu biedrības (International Society of Arboriculture - ISA) nosacījumiem un sacensību norise notiks tās uzraudzībā.
Vairāk informācijas: www.itcc-isa.com

The Championship shall be carried out in accordance with International Society of Arboriculture (ISA) rules and under ISA supervision.
More information: www.itcc-isa.com

Disciplīnu ierīkotāji / Event installers

Ierīkotājs / Installer
Disciplīna / Event
Vairāk informācijas / More information
Finālsacensības

Masters' Challenge
KOKKOPIS VITKOVKIS

KOKKOPIS VITKOVKIS ir Saldus novada uzņēmums, kas sniedz arboristu pakalpojumus, un tā moto ir: "Koka vērtību nemēram kubos, bet skaistumā."

KOKKOPIS VITKOVKIS from Saldus county provides arborist services and its motto is: "We value trees not in cubic meters, but in beauty."

KOKKOPIS VITKOVSKIS Facebook
Darba pozīcijas sasniegšana

Work Climb

ARBORLAT

ARBORLAT ir no Rīgas un nodrošina koku kopšanu, koku nozāģēšanu, koksnes un zaru utilizāciju, celmu frēzēšanu, koku vērtēšanu un konsultēšanu visā Latvijā.

ARBORLAT is from Riga and provides tree care, tree removal, wood and branch utilization, stump milling, tree evaluation and consulting services throughout Latvia.

www.arborlat.lv

Glābšana

Aerial Rescue
EESTI ARBORISTIDE ÜHING

IGAUNIJAS ARBORISTU ASOCIĀCIJA, ISA asociētais biedrs, tika dibināta 2008. gadā un ir arboristu nacionālās kvalifikācijas izsniedzēja Igaunijā sadarbībā ar Luua mežsaimniecības skolu.

ESTONIAN ARBORICULTURE SOCIETY, an associated member of ISA, was founded in 2008 and is the issuer of arborist national qualification in Estonia in cooperation with Luua Forestry School.

www.eestiarboristid.ee
Tehniskā kāpšana

Ascent

LIETUVOS ARBORISTų ASOCIACIJA

LIETUVAS ARBORISTU ASOCIĀCIJA ir Eiropas arboristu padomes (EAC) biedrs un veic arboristu nacionālo sertifikāciju Lietuvā.

ASSOCIATION OF ARBORISTS IN LITHUANIA is a member of European Arboriculture Council (EAC) and manages national certification of arborists in Lithuania.

www.arboristuasociacija.lt
Trāpīgā mešana

Throwline
ARBORISTS

ARBORISTS ir pirmais un pieredzējušākais arboristu uzņēmums Latvijā, kas dibināts 2003. gadā Jēkabpilī un nodarbojas specializēti ar koku kopšanu un zāģēšanu.

ARBORISTS is the first and most experienced arborist company in Latvia which was established in 2003 in Jēkabpils and specializes in tree care and removal.

www.arborists.lv

Rāpšanās kokā

Belayed Speed Climb

TRANZĪTS L

TRANZĪTS L sniedz komunālos, apzaļumošanas, teritorijas uzturēšanas un citus pakalpojumus, tai skaitā arboristu pakalpojumus Liepājas apkārtnē.

TRANZĪTS L provides utility, landscaping, site maintenance and other services, including arborist services in the vicinity of Liepāja.

TRANZITS L Facebook

Kāpšana ar dzelkšņiem

Spur climbing

VIDZEMES KOKI

VIDZEMES KOKI sniedz arboristu pakalpojumus Vidzemes reģionā, tai skaitā bīstamo koku zāģēšanu, koku vainagu kopšanu, celmu frēzēšanu, konsultācijas.

VIDZEMES KOKI provides arborist services in Vidzeme region, including tree removal, tree pruning, milling of stumps, consultations.

VIDZEMES KOKI Facebook


Atbalstītāji / Sponsors

Atbalstītājs / Sponsor
Atbalsts / Support
Vairāk informācijas / More information
Nodrošina čempionāta norises vietu

Provides the venue of the championship
REHABILITĀCIJAS CENTRS "TĒRVETE"

REHABILITĀCIJAS CENTRS "TĒRVETE" piedāvā augsti specializētu medicīnisko palīdzību un rehabilitāciju. Tā atrodas 1932. gadā celtā valsts nozīmes arhitektūras piemineklī un tai pieguļošās zemes robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas objektu – Tērvetes dabas parku.

REHABILITATION CENTER "TĒRVETE" offers highly specialized medical care and rehabilitation. It is located in an architectural monument of national significance built in 1932, and the adjacent lands border with the specially protected natural object - Tērvete Nature Park.

www.rctervete.lv
Nodrošina balvas disciplīnai "Rāpšanās kokā"

Provides prizes for the discipline "Belayed Speed Climb"
FREEWORKER

FREEWORKER ir viens no lielākajiem specializētajiem koku kopšanas un virvju kāpšanas tehnisko risinājumu izplatītājiem Eiropā - specializējies augstas kvalitātes aprīkojumā koku kāpējiem, arboristiem un industriālajiem kāpējiem.

FREEWORKER is one of the largest specialist dealers for tree care and rope climbing technology in Europe - specialized in high-quality equipment for tree climbers, arborists and industrial climbers.

shop.freeworker.com

  Nodrošina balvas disciplīnai "Glābšana"

Provides prizes for the discipline "Aerial Rescue"

ARBOGEAR

ARBOGEAR ir tiešaistes veikals, kas ir bāzēts Igaunijā un specializējas arboristu kāpšanas ekipējuma tirdzniecībā gan Igaunijā, gan citās valstīs.

ARBOGEAR is an online shop based in Estonia specializing in sale of tree climbing gear for arborists in Estonia and other countries.

www.arbogear.com

Nodrošina čempionātu ar pacēlājiem, kā arī balvas dažādām disciplīnām

Provides the championship with aerial lifts as well as prizes for various disciplines

ĀTRAIS TORŅU SERVISS

ĀTRAIS TORŅU SERVISS iznomā iekārtas darbam augstumā, alumīnija torņus, kā arī citas iekārtas dažādu darbu veikšanai.

ĀTRAIS TORŅU SERVISS rents equipment for work at high altitude, aluminum towers and other equipment for various situations.

www.ats.lv

Nodrošina čempionāta vizuālo tēlu un materiālus

Provides the visual image and materials of the championship

LABIE KOKI

LABIE KOKI veic koku vērtēšanu, kopšanu un aizsargāšanu, ārtelpas labiekārtojuma projektēšanu un ierīkošanu, dārzu un zaļo zonu uzturēšanu Latvijā un citās valstīs.

LABIE KOKI provides tree evaluation, tree care and protection services, design and installation of outdoor improvements, care for gardens and greeneries in Latvia and other countries.

www.labiekoki.lv

Nodrošina balvas disciplīnai "Darba pozīcijas sasniegšana"

Provides prizes for the discipline "Work climb"
GANDRS

GANDRS darbības nozares – tūrisma preču veikali “Viss atpūtai dabā”, velosipēdu, tūrisma un ziemas inventāra tirdzniecība, velosipēdu, ziemas inventāra un tūrisma inventāra noma, velosipēdu un ziemas inventāra apkope, poligrāfijas pakalpojumi.

The fields of activity of GANDRS - tourism goods stores "Viss atpūtai dabā", sale of bicycles, tourism and winter equipment, rental of bicycles, winter equipment and tourism equipment, maintenance of bicycles and winter equipment, printing services.

www.gandrs.lv
Nodrošina balvas disciplīnai "Darba pozīcijas sasniegšana"

Provides prizes for the discipline "Work climb"
PETZL

PETZL ir ģimenes uzņēmums, kas gadu gaitā ir kļuvis par lielāko Eiropas individuālo aizsardzības līdzekļu ražotāju tiem, kas strādā un atpūšas tumsā vai augstumā.

PETZL is a family business that, over the years, has become the largest European manufacturer of personal protective equipment for those who work and play in darkness or at height.

www.petzl.com
Nodrošina balvas dažādām disciplīnām

Provides prizes for various disciplines
ECHO

ECHO ir Japānas uzņēmuma Yamabiko divtaktu un četrtaktu dzinēju ierīču starptautiskā preču zīme un uzņēmuma filozofija ir - ražot profesionālas kvalitātes produktus, kas atbilst to cilvēku prasībām, kuri tos izmanto.

ECHO is an international trademark for two-stroke and four-stroke engine equipment produced by the Japanese company Yamabiko and its philosophy is - to produce professional quality products that meet the demands of the people who use them.

www.echo-latvia.lv
  Nodrošina balvas disciplīnai "Tehniskā kāpšana"

Provides prizes for the discipline "Ascent"
MONTIS MAGIA

MONTIS MAGIA pārstāv tūrisma un alpīnisma inventāra veikalu "Mountains - Travel - Adventure", kas tirgo un iznomā tikai kvalitatīvu, sertificētu un laika pārbaudi izturējušu inventāru. Uzņēmums nodarbojas arī ar pasākumu rīkošanu, alpīnisma apmācībām un sniedz citus specializētus pakalpojumus.

MONTIS MAGIA represents a tourism and mountaineering equipment store "Mountains - Travel - Adventure" that sells and rents only high-quality, certified and time-tested equipment. The company also organizes events, mountaineering training and provides other specialized services.

www.montismagia.lt
Nodrošina balvas dažādām disciplīnām

Provides prizes for various disciplines
HAVE A TREE

HAVE A TREE ir Baltijā pirmais un lielākais specializētais pilsētas labiekārtošanas veikals un pakalpojumu sniedzējs, kas piegādā kokus un pilna spektra aprīkojumu pilsētu labiekārtošanas projektiem, lai pilsētas kļūtu zaļākas un vide cilvēkiem – baudāmāka.

HAVE A TREE is the first and largest pan-Baltic business delivering trees, accessories and equipment for urban projects. We offer everything to make cities greener and our outdoor environment more enjoyable.

haveatree.com
Finansiāli atbalsta čempionātu

Financially supports the championship
KOKU EKSPERTS

KOKU EKSPERTS ir pirmais specializētais ārpus meža augošu koku novērtēšanas uzņēmums Latvijā un tā ekspertiem ir vairāk kā 20 gadu profesionālā pieredze.

KOKU EKSPERTS is the first specialized urban tree evaluation company in Latvia and its experts have more than 20 years of professional experience.

www.kokueksperts.lv
Nodrošina sacensību kreklus tiesnešiem un pārējiem brīvprātīgajiem

Provides competition T-shirts for judges and other volunteers
HARDS

HARDS ir uzņēmums ar vairāk kā 27 gadu pieredzi darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu tirdzniecībā Latvijā.

HARDS is a company with more than 27 years of experience in sale of workwear, footwear and personal protective equipment in Latvia.

hards.lv

Sniedz inventāra pārbaudes pakalpojumus

Provides gear inspection services
ARBORISTSHOP

ARBORISTSHOP ir interneta veikals, kas specializējas arboristu darbam nepieciešamo instrumentu un aprīkojuma pārdošanā.

ARBORISTSHOP is an online shop that specializes in the sale of tools and equipment needed for the work of arborists.

www.arboristshop.lv

Sniedz tehnisko atbalstu čempionāta ierīkošanas laikā

Provides technical support during the championship setup
AGRIMATCO

AGRIMATCO LATVIA ir viens no modernākajiem lauksaimniecības un dārzkopības preču tirdzniecības uzņēmumiem, kas apgādā zemniekus ar nepieciešamajiem izejmateriāliem modernai un plaukstošai ražošanai.

AGRIMATCO LATVIA is one of the most modern agricultural and horticultural trade companies, supplying farmers with the necessary raw materials for modern and prosperous production.

agrimatco.lv

Pirkumu grozs