Izziņai, izglītībai

KOKU KOPŠANA RĪGĀ

Rīgas domes Mājokļu departamens izstrādājuši bukletu "KOKU KOPŠANA RĪGĀ", kur ļoti vieglā un uztveramā veidā atrodama informācija. Bukletu skatīt zemāk, vai arī šeit.PILSĒTAS ZAĻĀS ZONAS APSAIMNIEKOŠANA

Rokasgrāmatu vietējām pašvaldībām "PILSĒTAS ZAĻĀS ZONAS APSAIMNIEKOŠANA" iespējams lejuplādēt hipersaitē, kur rokasgrāmata pieejama publiskai lietošanai.

0
2019 © Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība. Paldies www.mozello.com par web lapas uzturēšanu.

 .