LKAB
Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība
Biedrības darbības mērķi ir:
  • Apvienot nozarē strādājošos, lai uzlabotu koku un apstādījumu stāvokli Latvijā un celtu nozarē strādājošo kvalifikāciju.
  • Izglītot un informēt sabiedrību par nozari.
  • Veicināt ar nozari saistītās normatīvās vides sakārtošanu Latvijā.
  • Sadarboties ar nozari saistītajām vietējām un starptautiskām biedrībām un organizācijām.
  • Apkopot informāciju par koku kopšanas nozari un tajā praktizējošajiem speciālistiem Latvijā.
  • Uzturēt un aktualizēt Latvijā praktizējošo arboristu (kokkopju) reģistru.
  • Organizēt speciālistu kvalifikācijas celšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
  • Sniegt konsultācijas un atzinumus ar nozari saistītos jautājumos.
  • Sertificēt nozarē strādājošos.

Pirkumu grozs