Kā kļūt par biedru
biedru uzņemšanas kārtība/kritēriji

LKAB biedru uzņemšanas kārtība/kritēriji

Saskaņā ar LKAB biedrības statūtiem: “biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura var apliecināt savas pamatzināšanas koku kopšanā atbilstoši biedrības valdes noteiktajiem kritērijiem, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. (punkts 4.1.)”

Kritēriji par biedru uzņemšanas kārtību:

  1. Personām, kurām ir kokkopja – arborista kvalifikācija (ETW, ETT vai ĒPV kvalifikācijas apliecība) Valdes sēdē tiek izskatīts pieteikums, ja valde uzskata par nepieciešamu – iesniedzamas divas biedrības biedru rekomendācijas.
  2. Citos gadījumos, ja persona apguvusi ar nozari saistītu programmu un ir cita radniecīga profesionālā kvalifikācija (ainavu arhitekts, ainavu tehniķis, dārznieks, mežstrādnieks vai profesionālās pilnveides programma koku kopšanā) valde izskata pieteikumu un iesniegtās divas rekomendācijas no jau esošajiem LKAB biedrības biedriem.

Biedra anketa atrodama šeit, to nepieciešams aizpildīt un nosūtīt e-pastā uz info@kokiem.lv vai pa pastu uz biedrības juridisko adresi.

Pirkumu grozs