LKAB vēsture

Biedrības vēsture

Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrība dibināta siltā un saulainā 2008. gada 26. aprīļa pēcpusdienā, tiekoties dibinātājiem - J. Fridrihsonam, A. Spailem, J. Strausmanim, G. Leiburgam, U. Šmitam un E. Neilandam Latvijas Universitātes Botāniskā dārzā. Uzņēmumu reģistrā biedrība reģistrēta 2008. gada 19. Jūnijā. Jaunās biedrības valde sastāvēja no dibinātājiem un par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Neilands.

Visi seši dibinātāji nu jau jaunie Kokkopji-arboristi zināšanas nostiprinājuši 2007. gada Jūnijā vienu nedēļu piedaloties praktiskajās kāpšanas nodarbībās Ērgļos ar instruktoru Jurgenu no Vācijas, jūlijā trīs nedēļas apgūstot teoriju un praksi Heidelbergas arboristu skolā un trīs nedēļas novembrī praktizējoties piecos dažādos Koku kopšanas uzņēmumos Vācijā. Mērķis šim mācību procesam bija izveidot pasniedzēju bāzi jaunajai mācību programmai Ērgļu arodvidusskolā. Jauno skolotāju pirmais pārbaudījums bija 2008. gada vasarā kārtotais ETW (Eiropas Koku Strādnieku) eksāmens Holandē, kura laikā iegūtā pieredze jau rudenī tika izmantota eksaminējot pirmos Ērgļu arboristus. Līdz 2014 gadam biedrības valdes sastāvu veidoja lielākā daļa no no dibinātājiem – Edgars Neilands, Andris Spaile, Gvido Leiburgs, Jānis Strausmanis un Uģis Šmits. Kopš 2011 gada Valdes sastāvā ienāca Jānis Vilks kas tobrīd nomainīja Jāni Fridriksonu.

Par Kokkopju-arboristu kustības aizsākumiem varētu uzskatīt A. Spailes rosību rakstot un realizējot Eiropas Koku Tehniķa Pilotprojekta izstrādi un citus projektus, kas saistīti ar Eiropas un Latvijas arboristiem. Tomēr par spilgtāko notikumu Latvijas Kokkopju-arboristu pirmsbiedrības laika posmā varētu uzskatīt 2005. gada pavasarī notikušo starptautisko semināru „KOKS UN SABIEDRĪBA”. Seminārs notika Ventspilī un starptautiski ļoti plaši pārstāvēts. Arī Latvijas Kokkopju-arboristu kustība ir regulāri pārstāvēta Eiropas Arboristu Padomes rīkotajos pasākumos. 2009. gadā par biedrības mērķi tiek izvirzīta iestāšanās Eirtopas Arboristu Padomē (EAC).