ĒTIKAS KODEKSS
LKAB biedri apņemas ievērot

Eiropas koku strādnieku un Eiropas koku tehniķu 
ĒTIKAS KODEKSS*

 Eiropas arboristu padome un arboristi kopumā piekrīt sekojošajam ētikas kodeksam, lai profesionālā veidā popularizētu kokkopju-arboristu profesiju Eiropā un citās valstīs. Arboristi uzņemas: 

  • Piedāvāt savus profesionālos pakalpojumus objektīvi, konfidenciāli, patiesi un atbildīgi. 
  • Darboties saskaņā ar pieņemtajiem Labas koku kopšanas prakses standartiem, kā arī ievērot valsts likumdošanu un noteikumus attiecīgajās darbības jomās.
  • Apzināties, ka: - koki ir dzīvi organismi, kuri ir pelnījuši mūsu cieņu. - koki ir gan vērtīgi videi, gan būtiski mūsu veselībai un labsajūtai. - jebkura iejaukšanās ietekmē turpmāko koka dzīvi un attīstību. 
  • Veikt darbu saskaņā ar Darba drošības standartiem, izmantojot atbilstošu un sertificētu aprīkojumu, un nodrošinot savu, apkārtējo kolēģu un plašākas sabiedrības drošību. 
  • Nesagrozīt informāciju, nesniegt pakalpojumus vai prasmes, kas pašiem nepiemīt, bet tā vietā meklēt kvalificētāku palīdzību.
  • Sniegt profesionālo vērtējumu objektīvi, pēc labākās prasmes un sapratnes. 
  • Izvairīties no rīcības, kas varētu izraisīt interešu konfliktu ar jebkuru klientu, darba devēju, darbiniekiem, citiem profesionāļiem, saistītiem darījumiem vai sabiedrības pārstāvjiem. 
  • Strādāt tikai, ja ir atbilstoša apdrošināšana, kas reāli segtu iespējamās prasības zaudējumu vai traumu gadījumā. 
  • Apzināties sevi kā daļu no profesionāla kolektīva, kura mērķis ir koku labklājība, un vienmēr veicināt bioloģisko daudzveidību sava darba ietvaros. 
  • Apzināties, ka jebkura veiktā darbība var ietekmēt arborista profesijas tēlu un prestižu. 


2020.g. novembrī Eiropas arboristu padome *Code of Ethics for the European Tree Worker and the European Tree Technician 

 Tulkoja Baiba Piekusa Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrība

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.