Minustru kabineta noteikumi
MK noteikumi, kas jāzina strādājot ar kokiem

2012.05.02. MK noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"

Noteikumi nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža, kārtību, kādā izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža, metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā, gadījumus, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta.

2010.03.16. MK noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”

Noteikumi nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.