Izziņai, izglītībai

Ārpus meža augošu koku novērtēšanas metodika

LKAB, G.Leiburgs, 2019

2019. gada sākumā LKAB biedru kopsapulcē apstiprināta Ārpus meža augošo koku vērtēšanas metodika.

Ar Kokkopja-Arborista darbu saistīto traumu, neatliekamās palīdzības un slimību profilakses pamatprincipi

prezentācija - Ar Kokkopja-Arborista darbu saistīto traumu, neatliekamās palīdzības un slimibu profilakses pamatprincipi.pdfPadomu lapa koku kopšanā. AINAVAS RUNĀ.

Padomu lapu sagatavoja “Annas koku skolas biedrība” (www.kokuskola.lv). Teksts: Edgars Neilands, Maija Grandāne Makets: Ilze Bojāre Zīmējumi: © SIA LABIE KOKI, © Pilsētas zaļās zonas apsaimniekošana. Tartu, 2014. Fotogrāfijas autors: Imants Bisenieks Valodas korektūra: Inese Bernsone. 

Padomu lapu skatīt šeit.

KOKU KOPŠANA RĪGĀ

Rīgas domes Mājokļu departamens izstrādājuši bukletu "KOKU KOPŠANA RĪGĀ", kur ļoti vieglā un uztveramā veidā atrodama informācija. Bukletu skatīt zemāk, vai arī šeit.PILSĒTAS ZAĻĀS ZONAS APSAIMNIEKOŠANA

Rokasgrāmatu vietējām pašvaldībām "PILSĒTAS ZAĻĀS ZONAS APSAIMNIEKOŠANA" iespējams lejuplādēt hipersaitē, kur rokasgrāmata pieejama publiskai lietošanai.

Ielu koki, TOP 20

Šajā sarakstā ievietoti tie koki, kas visbiežāk aug ielu zaļajās zonās, koncentrējot uzmanību uz Rīgas valstpilsētas kokiem. Saraksts nav veidots pēc inventarizācijas datiem vai kādas citas uzskaites sistēmas, tam ir vairāk subjektīvs raksturs un atspoguļo mūsu pieredzi.

 • Tilia cordata
 • Quecus robur
 • Betula pendula
 • Acer platanoides
 • Aesculus hippocastanum
 • Tilia europaea
 • Populus sp.
 • Quercus rubra
 • Alnus glutinosa
 • Acer negundo
 • Prunus padus
 • Sorbus intermedia
 • Sorbus aucuparia
 • Ulmus levis
 • Ulmus glabra
 • Salix fragilis
 • Salix alba
 • Fraxinus excelsior
 • Fraxinus pennsylvanica
 • Tilia platyphyllos

Sarakstu sagatavoja Laura Mazule, konsultējoties ar nozarē strādājošiem speciālistiem.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.