Mācību kursi

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28815305 vai rakstot uz e-pastu: info@kokiem.lv

 Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapu !

Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare). Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2019.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. Vērtētājiem un pārraugiem – sertifikāta kopija.


_______________________________________________________

Stādu audzēšana, kopšana, mulčējumu un mākslīgo segumu veidi (16 h kurss)

Norises laiks: 2019. gada  28.novembrī un 12.decembrī

Mācību vieta: Annas Koku skola, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads.

Lektors – Iveta Ozola


Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 31,81 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 151,34 EUR.

_______________________________________________________

 Interjera (iekštelpu) augu audzēšana, pielietojums un kopšana (16 h kurss)


Norises laiks: 2020. gada  23.-24.janvāris

Mācību vieta: Jūrmalā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Viestura iela 6.

Lektors – Gunta Jēkabsone

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 31,81 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 151,34 EUR.

_______________________________________________________

Zālienu ierīkošana un kopšana

Paklājzāliens, kā iespēja ārtelpas labiekārtošanā (24 h kurss)


Norises laiks: 2019. gada 1., 8. un 15.novembrī 

Mācību vieta: Jūrmalā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Viestura iela 6.

Lektors – Ansis Birznieks 

Līdzmaksājums par dalību trīs dienu mācībās ir 36,63 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. 

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 183,12 EUR.

______________________________________________________

 Ūdenstilpņu krastu un nogāžu stiprināšana, veidošana, stādījumu organizācija           (24 h kurss)


Norises laiks: 2019. gada  5.novembrī, 15.novembrī, 19.novembrī

Mācību vieta: Jūrmalā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā (335.kab.), Viestura iela 6.

Lektors – Aija Anita Baķe

Līdzmaksājums par dalību trīs dienu mācībās ir 36,63EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15000EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 183,12 EUR.

_______________________________________________________

Dekoratīvo koku un krūmu vainagu veidošana (24 h kurss)

Norises laiks: 2019.gada 11.novembrī, 13.novembrī (praktiska darbošanās) un 3. decembrī

Mācību vieta: Annas Koku skola, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads.

Lektors – Daiga Strēle

Līdzmaksājums par dalību trīs dienu mācībās ir 36,63 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 183,12 EUR.

_______________________________________________________

Koku aizsardzība būvniecības periodā, vainagu atjaunošana un kopšana (24 h kurss)

Norises laiks: 2019.gada 12.novembrī, 4.decembrī, 5.decembrī (prakt.darbošanās).

Mācību vieta: Annas Koku skola, Klīves, Babītes pagasts, Babītes novads.

Lektors – Edgars Neilands

Līdzmaksājums par dalību trīs dienu mācībās ir 36,63 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 183,12 EUR.

_______________________________________________________

Dižstādi, to audzēšana

Prasības pilsētu apstādījumu augiem, laikmetīgās tendences (24 h kurss)

Norises laiks: 2020.gada 16.,17.,24.janvāris

Mācību vieta: Jūrmalā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Viestura iela 6.

Lektors – Gvido Leiburgs

Līdzmaksājums par dalību trīs dienu mācībās ir 36,63 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem.

Pārējiem līdzmaksājums sastāda 183,12 EUR.

_______________________________________________________

0
2019 © Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība. Paldies www.mozello.com par web lapas uzturēšanu.

 .