< Atpakaļ / Back

Galvenais atbalstītājs / Main sponsorGalvenais čempionāta un tā "Finālsacensību" atbalstītājs ir SIA “Husqvarna Latvija”.
Uzņēmums nodarbojas ar meža un dārza tehnikas ražošanu un tirgošanu, piedāvājot gan profesionāļiem radītus mežizstrādes un ainavu labiekārtošanas produktus, gan prasīgiem lietotājiem radītus produktus privātīpašuma uzturēšanai un apkopšanai.

Vairāk informācijas par Husqvarna var atrast:
www.facebook.com/HusqvarnaLatvija/ un www.husqvarna.com/lv/

The main sponsor of the championship and "Masters' Challenge" final event is SIA “Husqvarna Latvija”.
The company produces and trades forestry and gardening machinery, offering forestry and landscaping products created for professionals as well as products created for demanding users to maintain and care for their property.

More information about Husqvarna can be found at:
www.facebook.com/HusqvarnaLatvija/ and www.husqvarna.com/lv/


Rīkotājs / Organizer

Čempionātu organizē Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrība, kas ir lielākā biedrība Latvijā, kas pārstāv Latvijā strādājošo arboristu intereses. Vairāk informācijas: www.kokiem.lv

The championship is organized by Latvian Arboriculture Society is the largest association in Latvia representing the interests of arborists in Latvia. More information: www.kokiem.lv

Čempionāts notiek atbilstoši Starptautisko Kokkopju - Arboristu biedrības (International Society of Arboriculture - ISA) nosacījumiem un sacensību norise notiks tās uzraudzībā.

The Championship shall be carried out in accordance with International Society of Arboriculture (ISA) rules and under ISA supervision.

Disciplīnu atbalstītāji / Event sponsors

Darba pozīcijas sasniegšana / Work Climb

Sacensību disciplīnu "Darba pozīcijas sasniegšana" atbalsta arboristu ekipējuma internetveikals FREEWORKER.
Apmeklējiet internetveikalu šeit: https://shop.freeworker.com/

The "Work Climb" event is sponsored by arborist equipment online shop FREEWORKER.
Visit the online shop here: https://shop.freeworker.com/

Glābšana / Aerial Rescue

Sacensību disciplīnu "Glābšana" atbalsta arboristu ekipējuma internetveikals DRAYER.
Vairāk informācijas: www.drayer.de/en/

The "Aerial Rescue" event is sponsored by arborist equipment online shop DRAYER.
More information: www.drayer.de/en/

Trāpīgā mešana / Throwline

Sacensību disciplīnu "Trāpīgā mešana" atbalsta:
 - GEFA Produkte FABRITZ GmbH un SIA "ELHAGER" - uzņēmums, kas regulāri pievērš uzmanību jauninājumiem
   koku siešanas jomā. Vairāk informācijas par GEFA produktiem: www.gefa-fabritz.de/en/
 - SOLIDUR - mežstrādnieku un arboristu apģērbu ražotājs. Vairāk informācijas: www.solidur.fr
 - SIA "ĀTRAIS TORŅU SERVISS" - uzņēmums, kas  nodrošina iekārtas darbam augstumā.
   Vairāk informācijas: www.ats.lv

The "Throwline" event is sponsored by:
 - GEFA Produkte FABRITZ GmbH and SIA "ELHAGER" - the company attracts regular attention with innovations in
   the fields of tree fixing, tree cabling and soil additives. More information about GEFA products: www.gefa-fabritz.de/en/
 - SOLIDUR - forestry and arboriculture outfitters. More information: www.solidur.fr
 - SIA "ĀTRAIS TORŅU SERVISS" - a company providing equipment for work at high altitude.
   More information: www.ats.lv

Tehniskā kāpšana / Ascent

Sacensību disciplīnu "Tehniskā kāpšana" atbalsta ARBOGEAR. Kā liecina tā logotips, Arbogear ir arboristu kāpšanas ekipējuma internetveikals. Vairāk informācijas: www.arbogear.com

The "Ascent" event is sponsored by ARBOGEAR. As its logo says, Arbogear is an online shop selling arborist tree climbing gear. More information: www.arbogear.com


Rāpšanās kokā / Belayed Speed Climb

Sacensību disciplīnu "Rāpšanās kokā" atbalsta:
 - STIHL - meža un dārza tehnikas ražotājs. Vairāk informācijas: www.ginalas.lv/stihl/
 - LATSCHBACHER - vairāk informācijas: www.latschbacher.com/en/

The "Belayed Speed Climb" event is sponsored by:
 - STIHL - producer of forest and garden technics. More information: www.ginalas.lv/stihl/
 - LATSCHBACHER - more information: www.latschbacher.com/en/

Pēdas tehnikas duelis / Head-to-Head Footlock

Sacensību izvēles disciplīnu "Pēdas tehnikas duelis" atbalsta TEUFELBERGER.
Vairāk informācijas: www.teufelberger.com

The "Head-to-Head Footlock" event is sponsored by TEUFELBERGER.
More information: www.teufelberger.com

Finālsacensības / Masters' Challenge

Fināla disciplīnu "Finālsacensības" ar speciālbalvām atbalsta SILKY SAWS.
Vairāk informācijas: www.silkysaws.com

Special prizes for the "Masters' Challenge" final event are provided by SILKY SAWS.
More information: www.silkysaws.com

Disciplīnu ierīkotāji / Event installers

Finālsacensības / Masters' Challenge

Par sacensību disciplīnas "Finālsacensības" ierīkošanu rūpēsies arboristu uzņēmums SIA "KOKKOPIS.LV".
Vairāk informācijas: www.facebook.com/Kokkopis.lv/

The arborist company SIA "KOKKOPIS.LV" will take care of the installation of the "Master's Challenge" final event.
More information: www.facebook.com/Kokkopis.lv/

Darba pozīcijas sasniegšana / Work Climb

Par sacensību disciplīnas "Darba pozīcijas sasniegšana" ierīkošanu rūpēsies arboristu, dārzkopības uzņēmums SIA "LABIE KOKI".
Uzņēmums ir arī viens no čempionāta organizatoriskajiem atbalstītājiem.
Vairāk informācijas: www.labiekoki.lv

The arborist, gardening company SIA "LABIE KOKI" will take care of the installation of the "Work Climb" event.
The company is also one of the organizing sponsors of the championship.
More information: www.labiekoki.lv


Glābšana / Aerial Rescue

Par sacensību disciplīnas "Glābšana" ierīkošanu rūpēsies arboristu ekipējuma internetveikals www.arboristshop.lv un dārzkopības, arboristu uzņēmums SIA "TRANZĪTS L". Vairāk informācijas par internetveikalu: www.arboristshop.lv un dārzkopības, arboristu uzņēmumu: www.tranzitsl.lv

The arborist equipment online shop www.arboristshop.lv and gardening, arborist company SIA "TRANZĪTS L" will take care of the installation of the "Aerial Rescue" event. More information about the online shop: www.arboristshop.lv and the gardening, arborist company: www.tranzitsl.lv

Trāpīgā mešana / Throwline

Par sacensību disciplīnas "Trāpīgā mešana" ierīkošanu rūpēsies arboristu uzņēmums SIA "ARBORISTS"
Uzņēmums ir arī viens no čempionāta balvu fonda atbalstītājiem.
Vairāk informācijas: www.arborists.lv

The arborist company SIA "ARBORISTS" will take care of the installation of the "Throwline" event.
The company is also one of the sponsors of the championship prize pool.
More information: www.arborists.lv

Tehniskā kāpšana / Ascent
&
Pēdas tehnikas duelis / Head-to-Head Footlock

Par sacensību disciplīnas "Tehniskā kāpšana" un izvēles disciplīnas "Pēdas tehnikas duelis" ierīkošanu rūpēsies arboristu ekipējuma veikals SIA "FoGaTree". Veikals piedāvā, sākot ar specializēto apģērbu un apaviem, beidzot ar dažāda veida aprīkojumu un inventāru arboristiem un mežstrādniekiem. Pārstāv Latvijā šādus ražotājus - Francital, Solidur, Teufelberger, FTC, Drayer, CAMP, ArbPro.

The arborist equipment shop SIA "FoGaTree" will take care of the installation of the "Ascent" event and the optional "Head-to-Head Footlock" event. The shop offers goods starting from specialized clothing and footwear to various types of equipment and inventory for arborists and forestry workers. Representing the following producers in Latvia - Francital, Solidur, Teufelberger, FTC, Drayer, CAMP, ArbPro.

Rāpšanās kokā / Belayed Speed Climb

Par sacensību disciplīnas "Rāpšanās kokā" ierīkošanu rūpēsies arboristu uzņēmums SIA "VIDZEMES KOKI".

The arborist company SIA "VIDZEMES KOKI" will take care of the installation of the "Belayed Speed Climb" event.

Kāpšana un trāpīgā mešana visiem / Kids' Climb and Throwline

Skatītāju izklaides disciplīnu "Kāpšana un trāpīgā mešana visiem" nodrošinās Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo - Arboristu, Koku Kopēju biedrība (ISA-AKK). Biedrība nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu koku kopšanas jautājumos - rīkojot talkas un paraugdemonstrējumus, darbojoties skolās un veidojot dažādas aktivitātes bērniem. Organizācijā apvienojušies aktīvākie Latvijas un Lietuvas speciālisti.
Vairāk informācijas: www.facebook.com/pg/isaakk.biedriba/

The "Kids' Climb and Throwline" entertainment event for spectators will be set up by Internationally and Socially Active - Arborists, Treecare Specialists Association (ISA-AKK). The Society is dealing with public education on tree-care issues - organizing tallies and exemplary demonstrations, working in schools and creating different activities for children. The most active Latvian and Lithuanian specialists have joined the organization.
More information: www.facebook.com/pg/isaakk.biedriba/

Pārējie atbalstītāji / Other sponsors

Čempionāta veiksmīgu norisi nodrošina SIA "RĪGAS MEŽI" -  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs daudznozaru uzņēmums, kas apsaimnieko Rīgai piederošos mežus kā arī Rīgas dārzus un parkus, tāpat arī kultūras un atpūtas parku "Mežaparks".
Vairāk informācijas: www.rigasmezi.lv

A successful course of the championship is ensured by SIA "RĪGAS MEŽI" - a multidisciplinary company owned by Riga City, which manages forests belonging to City Riga, as well as Riga Gardens and Parks, also cultural and recreational park “Mežaparks”.
More information: www.rigasmezi.lv/en/

Čempionāta dalībnieku kreklus nodrošina FRANCITAL - mežstrādnieku un arboristu apģērbu ražotājs.
Vairāk informācijas: www.francital.com

The championship shirts for competitors are provided by by FRANCITAL - forestry and arboriculture outfitters.
More information: www.francital.com

Čempionāta veiksmīgu norisi nodrošina SIP PROTECTION - mežstrādnieku un arboristu apģērbu ražotājs.
Vairāk informācijas: https://sip-protection.com/en

A successful course of the championship is ensured by SIP PROTECTION - forestry and arboriculture outfitters.
More information: https://sip-protection.com/en

Čempionātu atbalsta COBRA BAUMSICHERUNG. Vairāk informācijas: www.cobranet.de

Championship is supported by COBRA BAUMSICHERUNG. More information: www.cobranet.de

Čempionātu atbalsta Zviedrijas arboristu uzņēmums Whelans Trädfällning Och Trädvård.
Vairāk informācijas: www.treeworker.se

Championship is supported by Swedish arborist company Whelans Trädfällning Och Trädvård.
More information: www.treeworker.se

Draugi / Friends

Čempionāts norisināsies Bulduru Dārzkopības vidusskolas parkā. Skola sagatavo speciālistus mūsdienās pieprasītās nozarēs - dārzkopībā, vides dizainā un ekotūrismā. Vairāk informācijas: www.bulduri.lv

The championship will be held in the park of Bulduri Horticulture School. The school prepares specialists in the fields of - horticulture, environmental design and ecotourism. More information: www.bulduri.lv

Čempionātu atbalsta ANNAS KOKU SKOLA - vieta, kas piedāvā skaistas telpas pasākumiem. Tā ir pastāvīga mājvieta arī LABO KOKU komandai un Annas Koku Skolas biedrībai. Vairāk informācijas: www.kokuskola.lv

Championship is supported by ANNAS KOKU SKOLA - a place that offers beautiful premises for events. It is also a permanent residence for the team of LABIE KOKI and for the Society of Annas Tree School. More information: www.kokuskola.lv

Čempionātu atbalsta LABIE KOKI konstruē - uzņēmums, kas rada dārza instalācijas un mēbeles ar pietāti pret dabu, izmantojot pilsētās kritušos kokmateriālus. Vairāk informācijas: www.konstrue.eu

Championship is supported by LABIE KOKI konstruē - a company that creates garden installations and furniture with appreciation against nature, using parts of trees fallen in urban areas. More information: www.konstrue.eu

Čempionātu atbalsta Taku skrējienu seriāls “Stirnu buks 2018″. Vairāk informācijas: www.stirnubuks.lv

Championship is supported by Trail Run Series “Stirnu Buks 2018″. More information: www.stirnubuks.lv/?en

Čempionātu atbalsta Jūrmalas pilsētas dome. Jūrmala ir viena no nedaudzajām Eiropas pilsētām, kur iespējams ne vien elpot jūras gaisu, bet arī vienlaikus baudīt priežu meža aromterapiju – trešdaļu pilsētas veido mežs. Vairāk informācijas: www.visitjurmala.lv

Championship is supported by Jurmala City Council. Jūrmala is one of the few cities in Europe where one can not only breathe fresh seaside air but also enjoy the natural aromatherapy provided by pine forests. A third of the city’s area is forested. More information: www.visitjurmala.lv/en/

Čempionāta laikā Kafijas grauzdētava "Tīrs Mierspiedāvās nogaršot svaigi grauzdētu kafiju un karstus dzērienus. Vairāk informācijas: www.tirsmiers.lv

Coffee roastery "Tīrs Miers" will offer a taste of freshly roasted coffee and hot drinks during the championship. More information: www.tirsmiers.lv/home/


Pirkumu grozs