Latvijas Kokkopju arboristu biedrība

Biedrības vēsture

Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrība dibināta siltā un saulainā 2008. gada 26. aprīļa pēcpusdienā, tiekoties dibinātājiem - Jānim Fridrihsonam, Andrim Spailem, Jānim Strausmanim, Gvido Leiburgam, Uģim Šmitam un Edgaram Neilandam Latvijas Universitātes Botāniskā dārzā. Uzņēmumu reģistrā biedrība reģistrēta 2008. gada 19.jūnijā. Jaunās biedrības valde  sastāvēja no dibinātājiem un par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Neilands.

Biedrības vēstures turpinājumu lasiet šeit.

Kas ir kokkopis - arborists

Kokkopis - arborists veic uzdevumus, kas saistīti ar publisko un individuālo apstādījumu koku un krūmu stādīšanu, kopšanu, vainagu veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu. Likvidē vēja un citu faktoru nodarītos postījumus un novāc bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus. Pazīst kokus un krūmus un spēj pielietot koku un krūmu stādīšanā un kopšanā nepieciešamās tehnoloģijas, agrotehniskos pasākumus un darba paņēmienus augstumā. 

Izvilkums no profesijas standarta.

Ielu koki, TOP 20

Šajā sarakstā ievietoti tie koki, kas visbiežāk aug ielu zaļajās zonās, koncentrējot uzmanību uz Rīgas valstpilsētas kokiem. Saraksts nav veidots pēc inventarizācijas datiem vai kādas citas uzskaites sistēmas, tam ir vairāk subjektīvs raksturs un atspoguļo mūsu pieredzi.

 •  Tilia cordata
 • Quecus robur
 • Betula pendula
 • Acer platanoides
 • Aesculus hippocastanum
 • Tilia europaea
 • Populus sp.
 • Quercus rubra
 • Alnus glutinosa
 • Acer negundo


 • Prunus padus
 • Sorbus intermedia
 • Sorbus aucuparia
 • Ulmus levis
 • Ulmus glabra
 • Salix fragilis
 • Salix alba
 • Fraxinus excelsior
 • Fraxinus pennsylvanica
 • Tilia platyphyllos

Pirkumu grozs