< Atpakaļ / Back

Pasākuma programma
(programma var nedaudz mainīties)

Otrdiena, 24. maijs

12:00 - 17:00
Brīvprātīgo ierašanās / Norises vietas ierīkošana

Trešdiena, 25. maijs

8:00 - 19:00
Brīvprātīgo ierašanās / Norises vietas ierīkošana
Disciplīnu ierīkošana un pārbaude / Brīvprātīgo apmācība
Tirgotāju un atbalstītāju stendu ierīkošana

Ceturtdiena, 26. maijs

8:00 - 15:00 Tirgotāju un atbalstītāju stendu ierīkošana
8:00 - 17:00 Disciplīnu ierīkošana un pārbaude / Brīvprātīgo apmācība
9:30 - 12:00 Dalībnieku reģistrācija
12:00 - 13:00 Inventāra pārbaudes veicēju instruktāža
13:00 - 14:30 Pusdienas
14:00 - 15:30 Dalībnieku sapulce / Starta kārtības izloze
Disciplīnu demonstrācija
15:30 - 18:30 Inventāra pārbaude
19:00 - 21:00 Tiesnešu instruktāža

Piektdiena, 27. maijs

līdz 8:30 Tirgotāju un atbalstītāju stendu ierīkošana
8:30 Čempionāta atklāšana
9:00 - 18:00 Sacensības kvalifikācijas disciplīnās:
  - Darba pozīcijas sasniegšana
  - Glābšana
  - Trāpīgā mešana
  - Tehniskā kāpšana
  - Rāpšanās kokā
13:00 - 14:30 Pusdienas
17:00 - 19:00 Sacensības kāpšanā ar dzelkšņiem (visiem kas vēlas)
no 19:00 Finālistu paziņošana
Saviesīgas sarunas un uzkodas

Sestdiena, 28. maijs

6:00 - 8:00 Finālsacensību uzstādīšana
līdz 8:00 Tirgotāju un Atbalstītāju stendu ierīkošana
8:30 - 10:00 Finālistu sapulce / Iepazīšanās ar Finālsacensībām
Papildus inventāra pārbaude
10:00 - 14:00 Finālsacensības
13:00 - 14:30 Pusdienas
15:00 Apbalvošana
līdz 19:00 Nometnes vietas sakārtošana un atbrīvošana

 

Schedule of events
(schedule can be subject to change)

Tuesday, May 24

12:00 - 17:00
Volunteer check-in / Venue set-up

Wednesday, May 25

8:00 - 19:00

Volunteer check-in / Venue set-up
Event set-up and trial runs / Volunteer training
Set-up of trader and sponsor stands

Thursday, May 26

8:00 - 15:00 Set-up of trader and sponsor stands
8:00 - 17:00 Event set-up and trial runs / Volunteer training
9:30 - 12:00 Competitor registration
12:00 - 13:00 Gear inspector briefing
13:00 - 14:30 Lunch
14:00 - 15:30 Competitors' briefing / Starting order draw
Event walk-through
15:30 - 18:30 Gear inspection
19:00 - 21:00 Judge briefing


Friday, May 27

līdz 8:30 Set-up of trader and sponsor stands
8:30 Opening of the championship
9:00 - 18:00 Competition in preliminary events:
  - Work Climb
  - Aerial Rescue
  - Throwline
  - Ascent
  - Belayed Speed Climb
13:00 - 14:30 Lunch
17:00 - 19:00 Spur climbing competition (free for all)
no 19:00 Announcement of the finalists
Social get-together and snacks

Saturday, May 28

6:00 - 8:00 Masters' Challenge set-up
till 8:00 Set-up of trader and sponsor stands
8:30 - 10:00 Finalists' briefing / Masters' Challenge walk-through
Additional gear inspection
10:00 - 14:00 Masters' Challenge
13:00 - 14:30 Lunch
15:00 Awards ceremony
till 19:00 Clearing of the campsite

Pirkumu grozs