< Atpakaļ / Back

Par čempionātu

2022. gada Baltijas valstu arboristu čempionāts (BSTCC - Baltic States Tree Climbing Championship) norisināsies no 26. līdz 28. maijam Rehabilitācijas Centra "Tērvete" teritorijā, blakus Tērvetes dabas parkam. Tā ir lieliska izdevība dažādu valstu arboristiem veikt pieredzes un zināšanu apmaiņu, kā arī sabiedrībai iepazīt koku kopšanas jomu un arboristu profesiju kā noderīgu, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Visu informāciju par čempionātu var atrast sadaļā BSTCC 2022, kā arī Facebook.

Čempionātu kopš 2012. gada katru gadu rīko cita Baltijas valsts, un nu kārta atkal pienākusi Latvijai. Pēdējā reize, kad sacensības norisinājās Latvijā bija 2018. gadā Bulduru dārzkopības vidusskolā. 2019. gadā tas tika rīkots Lietuvā, un 2021. gadā - Igaunijā. 2020. gads bija atpūtas gads, kad čempionāts nenotika.

Sacensties ierodas arboristi no visām trim Baltijas valstīm, kā arī mēdz piedalīties dalībnieki  no citām Eiropas un pasaules valstīm. Darbība notiks parkā augošajos kokos, atveidojot darba vides apstākļus. Sacensību pirmajā dienā, piektdien, visas dienas garumā dalībnieki sacentīsies 5 dažādās kvalifikācijas disciplīnās (Darba pozīcijas sasniegšana, Glābšana, Trāpīgā mešana, Tehniskā kāpšana, Rāpšanās kokā), bet sestdien notiks Finālsacensība labākajiem, kurā visas šīs disciplīnas tiek apvienotas vienā izaicinājumā. Disciplīnu apraksti šeit.

Čempionāts tiek rīkots Starptautiskās Kokkopju-Arboristu biedrības (ISA - International Society of Arboriculture) uzraudzībā un saskaņā ar ISA apstiprinātajiem Starptautiskajiem arboristu čempionātu (ITCC - International Tree Climbing Championships) noteikumiem. Uzvarētāji, kas pārstāv kādu no Baltijas valstīm, iegūst tiesības nākamajos trijos gados, pārstāvot savu valsti, piedalīties Eiropas arboristu čempionātā (ETCC - European Tree Climbing Championship).

Sacensību disciplīnas ierīko Baltijas valstu arboristu uzņēmumi, tiesāšanu veic Baltijas valstu arboristi un kopā pasākuma veiksmīgu norisi nodrošina vairāku desmitu brīvprātīgo kopīgs darbs. Čempionātu atbalsta un balvu fondu gādā arboristu aprīkojuma  ražotāji un tirgotāji, kā arī citi ar nozari gan saistīti, gan nesaistīti uzņēmumi.

Atskatu uz 2018. gada čempionātu, kurš norisinājās Bulduru dārzkopības vidusskolā var aplūkot šeit, bilžu galerijās.

#BSTCC2022


About the championship

Baltic States Tree Climbing Championship 2022 (BSTCC) will be held from May 26 till May 28 in the territory of Rehabilitation Center "Tērvete", near the Tērvete nature park. It is a great opportunity for arborists from different countries to exchange experience and knowledge and for community to learn about tree care industry and arborist trade as a useful, active and healthy lifestyle. All information regarding the championship can be found on BSTCC 2022 site, and on Facebook.

The championship is organized yearly since 2012 by each Baltic state consecutively, and now it is Latvia's turn again. The last time the competition took place in Latvia was in 2018 at Bulduri Horticulture School. In 2019 it was held in Lithuania and in 2021 - in Estonia. 2020 was a year of rest as the championship was not held.

Arborists from all three Baltic states arrive to compete, as well as participants from other countries in Europe and around the world. The action will take place in the trees growing in the park, imitating work environment. Throughout the first day of the competition, on Friday, participants will compete in 5 different preliminary events (Work Climb, Aerial Rescue, Throwline, Ascent, Speed Climb) and on Saturday there will be a Masters' Challenge for the best, where all the preliminary events are combined in one challenge. Event descriptions here.

The championship is organized under the supervision of International Society of Arboriculture (ISA) and in accordance with the rules of International Tree Climbing Championships (ITCC) approved by ISA. The winners who represent one of the Baltic states get the right during the next three years to represent their country and participate in European Tree Climbing Championship (ETCC).

The events of the competition are set up by arborist companies from the Baltic states, refereed by the arborists of the Baltic states and a successful organization of the championship is ensured by the joint effort of several dozen volunteers. The championship is supported and the prize fund is provided by manufacturers and dealers of arborist equipment, as well as other companies, both related and unrelated to the industry.

A look back at the championship of year 2018 taking place at Bulduri Horticulture School can be viewed here, in photo galleries.

#BSTCC2022

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.