< Atpakaļ / Back


Kontaktinformācija

Gadījumā, ja nevarat atrast ceļu, rodas kādi sarežģījumi vai jautājumi, lūdzu zvaniet:
 - dalībniekiem: Eduards Kalnāre +371 29 787 175
 - brīvprātīgajiem: Lauris Andersons +371 26 499 948

Nokļūšana

 - Norises vieta: Bulduru Dārzkopības vidusskola
 - Adrese: Viestura 6, Jūrmala, LV-2010, Latvija
 - Informācija par sabiedrisko transportu šeit

Ja plānojat ierasties ar auto, lūdzu ņemiet vērā, ka par katru transporta līdzekli ir jāsamaksā NODEVA PAR IEBRAUKŠANU Jūrmalā.
Nodevas apmērs par vienu transporta līdzekli:
 - 2 EUR/dienā
 - 10 EUR/nedēļā

Nodevu var samaksāt gan uzreiz, iebraucot Jūrmalā, gan jebkurā citā brīdī tās pašas dienas laikā (00:00-23:59). Pēc nodevas samaksāšanas, neizbraucot no Jūrmalas, auto tajā var palikt neierobežotu laiku. Ja nodeva ir samaksāta, tad tās pašas dienas laikā ar šo auto Jūrmalā var iebraukt neierobežotu skaitu reižu.

Nodevu ir iespējams samaksāt:
 - e-pakalpojumu portālā
 - ar Mobilly  (Instrukcija)
 - caurlaižu automātā kontrolpunktā pie lielveikala RIMI Lielupē šeit
   (
norēķini tikai ar monētām vai ar maksājumu karti)
 -
 citi veidi, kā iegādāties caurlaidi

Norises vietas un piekļūšanas plāns / Venue and its access plan:
Contact information

In case you cannot find your way, have any problems or questions, please call:
 - for competitors: Eduards Kalnare +371 29 787 175
 - for volunteers: Lauris Andersons +371 26 499 948

Travel

 - Venue: Bulduri Horticulture School
 - Address: Viestura 6, Jurmala, LV-2010, Latvia
 - Information on public transport here

If you ar planning to arrive by car, please note that an ENTRY PASS has to be purchased for each vehicle entering Jurmala.
The price for one vehicle:
 - 2 EUR/day
 - 10 EUR/week

The pass can be purchased at once, when entering Jurmala, or at any other time during the same day (00:00-23:59). After paying the entry fee, if not leaving Jurmala, the vehicle can stay in Jurmala for an unlimited period of time. If the pass has been purchased, then during the same day that vehicle can enter Jurmala for an unlimited number of times.

The payment can be made:
 - using the e-services portal
 - using Mobilly 
(Instruction)
 - at an entry pass purchase machine near supermarket Rimi Lielupe here
   (payment only in coins or by card)
 - other ways of purchasing the entry pass

Iebraukšanas maksas automāti / Entry pass purchase machines:

Nakšņošanas iespējas un ērtības

a) Nometnes vieta - 10 EUR (1 telts vieta, 1 auto stāvvieta, 2 naktis 19-21.07.2018)
      - 300 m attālumā no sacensību norises vietas
      - nometnē pieejama tualete, aukstais ūdens
      - dušas pieejamas skolas kopmītnēs
      - nometnes vieta jāatbrīvo līdz 21.jūlija 18:00

b) Guļvieta četrvietīgā istabā skolas kopmītnēs - 20 EUR (1 guļvieta, 1 auto stāvvieta, 2 naktis         no 19.07. līdz 21.07. pusdienlaikam)
      - 200 m attālumā no sacensību norises vietas
      - pieejamas kopīgas tualetes, dušas un virtuve (jāņem līdzi savi katli un trauki)
      - WiFi pieejams pirmā stāva vestibilā
Lūdzu ņemiet vērā, ka pieejamo guļvietu skaits kopmītnēs ir ierobežots.

Rezervēšana tiek veikta, aizpildot reģistrācijas formu. Samaksa reizē ar dalības maksu.

Ēdināšana

 - Skolas kafejnīca būs pieejama darba laikā un piedāvās gardus, sātīgus ēdienus
 - Nometnē būs ierīkota ugunskura vieta (ja vēlaties, ņemiet līdzi savus cepšanas piederumus)
 - Tuvākais lielveikals atrodas 800 m attālumā no sacensību norises vietas (darba laiks 8:00-23:00)
 - Sacensību norises laikā pie disciplīnām būs pieejams dzeramais ūdens

Ļoti lūdzam - saudzēsim vidi un ņemsim līdzi paši savas krūzītes aukstajiem un karstajiem dzērieniem, kā arī savus atkārtoti lietojamos traukus ēšanai ārpus kafejnīcas! Vienreiz lietojamo glāžu un trauku pieejamība būs ierobežota!

Atpūta

 - Visiem dalībniekiem un brīvprātīgajiem būs brīva ieeja Lielākajā ziedu šovā Baltijā - "Puķu Balle",    kas norisināsies no 19.jūlija līdz 22.jūlijam visapkārt sacensību norises vietai
 - Čempionāts notiks Bulduru Dendroloģiskajā dārzā - arboristiem interesantā vietā
 - Pludmale atrodas 2 km gājiena attālumā no sacensību norises vietas
 - Vairāk par Jūrmalu, atpūtas iespējām un praktisku informāciju var atrast: www.visitjurmala.lv
Choices of overnight stay and amenities

a) Camping place - 10 EUR (1 tent place, 1 car place, 2 nights 19-21.07.2018)
      - 300 m from the venue
      - WC and cold water available at campsite
      - showers available at school dormitories
      - camping place must be cleared till 18:00 of July 21

b) Sleeping place in four-bed room in school dormitories - 20 EUR (1 sleeping place, 2 nights       from 19.07 till 21.07 midday)
      - 200 m from the venue
      - shared WC, showers and kitchen available (bring your own pots and tableware)
      - WiFi available on the first floor lobby
Please note that the number of sleeping places available in the dormitories is limited.

Reservation is made when completing the registration form. Payment together with participation fee.

Catering

 - School cafeteria will be available during working hours and will offer delicious, nourishing meals
 - A fireplace will be set up at the campsite (if you wish, bring your own grilling kit)
 - The nearest supermarket 800 m from venue (open hours 8:00-23:00)
 - Drinking water will be available near the events during the competition

Please - let's care for the environment and bring our own mugs for cold and hot beverages as well as our own reusable tableware for eating outside the cafeteria! Access to disposable glasses and tableware will be limited!

Leisure

 - All competitors and volunteers will have free entrance to The Major flower show in Baltics - "Puķu    Balle" that will be held from July 19 till July 22 all around the venue
 - The championship will be held in Bulduri Dendrologic Garden - a place of interest for arborists
 - The beach is a 2 km walk away from the venue
 - More about Jūrmala, leisure possibilities and practical info can be found: www.visitjurmala.lv

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.